Eğitim

Kurs Tanımı

ITIL 4, ITIL kılavuzunda yerleşik en iyi uygulama çekirdeği üzerine inşa edilmiştir. ITIL 4, dijital dönüşümün yeni dünyasına geçmek ve ürün ve hizmetlerin teslimi ve işletilmesi için uçtan uca bir işletim modelini benimsemek için pratik ve esnek bir yaklaşım sağlar. ITIL 4 ayrıca Yalın BT, Agile ve DevOps gibi çerçeveleri entegre eden bütünsel, uçtan uca resim sağlar.

Sınıf dersleri, katılımcıların hizmet yönetiminin temel kavramlarını, ITIL 4 hizmet yönetimi çerçevesini anlamalarına ve ITIL ® (4) Hazırlık sınavına hazırlanmalarına yardımcı olur.

Hedef Kitle 

ITIL ® (4) Hazırlık kursu, temel olarak, hizmet yönetiminde ilk adımları atmak isteyen veya ITIL’in önceki sürümlerine ve/veya diğer sektördeki en iyi uygulama kaynaklarına aşina olan, BT ve iş alanlarındaki katılımcıları hedefler. Bu kurs ve ilgili sertifika aşağıdaki roller için faydalı olabilir:

BT Destek Personeli, BT Danışmanları, İş Yöneticileri, İş Süreci Sahipleri, BT Geliştiricileri, Hizmet Sağlayıcılar, Sistem Entegratörleri, Bir Devops ekibinde çalışan herkes.

Öğrenim Hedefleri

Hazırlık kursunun sonunda katılımcılar şunları edineceklerdir:

ITIL hizmet yönetiminin temel kavramlarını uygulama. ITIL kılavuz ilkelerinin bir kuruluşun ITIL hizmet yönetimini benimsemesine ve uyarlayabilme. ITIL hizmet yönetimi. ITIL hizmet değer sisteminin amacını ve bileşenlerini ve hizmet değer zinciri ve bunların birbiriyle bağlantıları. Sürekli iyileştirmenin temel kavramları ve çeşitli ITIL uygulamaları.

Ön Koşullar

Yok, ancak BT hizmet sunumuna aşinalık faydalı olacaktır.


Kurs Tanımı

COBIT® 5 Foundation kursu, etkileşimli, sınıf tabanlı bir öğrenme deneyimidir. Katılımcılar, bir BT yönetişim çerçevesine duyulan ihtiyacı ve COBIT’in kurumsal çapta BT yönetimine ilişkin en son bilgileri sağlayarak bu ihtiyacı nasıl karşıladığını öğrenir. Bu kurs, COBIT temel düzeyinde bilgi edinmek isteyen herkes için mantıklı ve örnek odaklı bir yaklaşım kullanarak COBIT çerçevesinin unsurlarını ve destekleyici materyallerini açıklar.

COBIT 5 Foundation Plus
COBIT 5 Foundation’ı 2 günlük veya 3 günlük “Artı” kurs olarak sunuyoruz. 3 günlük kurs, başlangıçta COBIT 5 müfredatının bir parçası olmayan temel COBIT 5 öğrenimini sunar. Ayrıca, sınav ve kapsamlı sınav eğitimi 3. Gün’e dahildir ve her modül ve alıştırma için daha fazla zaman harcamaktayız.

COBIT Hakkında

COBIT 5, BT’nin kurumsal yönetişimi ve yönetimine ilişkin yeni nesil ISACA kılavuzluğunu sağlar. İş, BT, risk, güvenlik ve güvence topluluklarından birçok kuruluş ve kullanıcı tarafından COBIT’in 15 yılı aşkın pratik kullanımı ve uygulaması üzerine kurulmuştur. Bugün, bilgi ve ilgili teknolojilerin, gereken rollerin, sorumlulukların ve uygulamaların uçtan uca kapsamını sağlayan tek bir entegre süreç modeliyle bütünsel bir şekilde yönetilmesi, yönetilmesi ve işletilmesi gerekiyor.

COBIT 5, işletmelere kurumsal BT’nin yönetişim ve yönetimine yönelik hedeflerine ulaşmalarında yardımcı olan kapsamlı bir çerçeve sağlar. Faydaları gerçekleştirmek ile risk seviyelerini ve kaynak kullanımını optimize etmek arasında bir denge sağlayarak kuruluşların BT’den optimum değer yaratmasına yardımcı olur. COBIT 5, iç ve dış paydaşların BT ile ilgili çıkarlarını göz önünde bulundurarak, hem uçtan uca iş hem de BT işlevsel sorumluluk alanlarını alarak BT’nin tüm kuruluş için bütünsel bir şekilde yönetilmesini ve yönetilmesini sağlar. COBIT 5 geneldir ve her büyüklükteki işletme için faydalıdır.