Biz Kimiz

TAC, aslen 1999 yılında İstanbul, Türkiye’de limited bir şirket olarak kurulan;  COBIT, ITIL, PMBOK, Prince2, Agile, CMMI, eTOM, Togaf, Stage&Gate, BPMN ve ilgili çözümler gibi en iyi uygulama çerçevesinde uzmanlaşmış yenilikçi bir danışmanlık ve çözüm şirketidir. 

Kuruluşumuzdan bu yana, profesyonelliğimizi, yeteneklerimizi, hizmetlerimizi ve ürünlerimizi geliştirmek için sürekli çalışıyoruz. Başarımızın garantörü ve itici gücü olarak hem şirket hem de kişisel düzeyde “sürekli iyileştirme” kültürün ü başarıyla özümsedik.

Büyük veya küçük, genel veya uzman herhangi bir danışmanlık hizmeti sağlayıcısı ancak danışmanları kadar iyi olabilir. TAC, prensip olarak, çoğu danışmanlık firmasının aksine, sadece kadrolu çalışanlarla çalışmaktadır. Daha fazla eğitime ve çalışanları elde tutmaya yönelik yatırımımız, ortalamanın oldukça üzerindedir. Yaptığımız bu yatırım,uzun vadede şirket olarak bilgi birikimimizi korumamızı ve sürekli genişletmemizi sağlayarak her zaman karşılığını verdi.

Müşteri ile olan bağlantılarımızı geliştirmek için ekiplerimizi organize ederek TAC’de iş için en iyi kişileri bir araya getiriyoruz. Pratik proje yönetimi becerilerini, müşteri hizmetlerine ve nicel analize olan bağlılığımızla birleştiriyoruz. Olağanüstü fikirlerin, kökenleri ne olursa olsun müşterilerimize fayda sağladığına inandığımız için, ofisler arasında sıklıkla işbirliği yaparız. Konuşan ve katılan her seviyedeki ekip üyelerini teşvik ediyor ve onurlandırıyoruz.

Tüm proje aşamaları boyunca, özellikle yüksek derecede şeffaflığın yanı sıra açık iletişimin de müşterilerimizle olan güven bağını güçlendirdiğine inanıyoruz. Yüksek düzeyde müşteri memnuniyeti, uzun vadeli bir müşteri ilişkisinin ön koşuludur. Bu felsefenin rehberliğinde TAC, son on yılda sürekli olarak çift haneli büyüme hızını sürdürmeyi başarmıştır.